body language


כל הנערות יפות, יפות מדי
וכל הנערים היטב, התלבשו היטב
ואין על מה לדבר
אין על מה לדבר אז נשב
כולנו מסכימים שהבוקר מתקרב, כן כן
מתקרב

וכל הנערות קרות, קרות אכן
וקצב תנועתן שקול, בוודאי ששקול
ואין כל קושי להבחין, כולן היו בנותיו של השכן ממול
כולנו מסכימים, הבוקר הוא שיקול
כן כן, שיקול

ואלה הימים הקצרים הארוכים
וכל המשקאות תוססים בבקבוקים
ימי גם זרע גם קציר
מסיבות סיום וביכורים
כולנו למודי לילות יראי בקרים
יראי בקרים

אז כל המוצלחות היכן הן מבלות?
כן גם המוצלחות צריכות קצת לבלות
האהבה שלי היא לא מכאן
אולי בנין ליד, אולי בקזחסטן
כולנו מסכימים, הבוקר הוא כבר כאן
כן כן, כבר כאן

שלומי שבן
מסיבת גג

scroll up button