cardiac arrest

התקפת לב באישון לילה,
במיטה מזיע
אין אויר תפתח חלון
ברחוב למטה אנשים צועקים
אתה מתכווץ, תופש את החזה.

לא נשאר זמן,
כל נשימה אתה נהיה
יותר קטן.
נראה שהפעם אתה לא הולך
לצאת מזה כל כך מהר.

נדמה שהפעם
אתה הולך ואולי גם לא תשוב עוד
אל החדר שהכרת.
הסדין המוכתם בזיעה
יישאר מקומט
רק כמה ימים או שבועות
ואחר כך יכובס או יקופל בשקית.
(אסף אמדורסקי)

אסף אמדורסקי – התקפת לב

scroll up button