לו רק היית קצת פחות המורה שלי, לו רק היית קצת יותר נערה שלי


BW is tmax 400 in the mamiya on tripod(pretty slow exposure)

color is fuji 400h in the nikon(which is a bitch to scan)hand developed by panda labs
both pics used a 500W halogen lamp.

It’s almost six months since we met.
I am very content.

1 thought on “לו רק היית קצת פחות המורה שלי, לו רק היית קצת יותר נערה שלי

Leave a Comment

scroll up button